Molly föreläser om hur det är att leva med ADHD och vara en högpresterande duktig flicka från skolan upp i arbetslivet. Hon berättar om sina erfarenheter av ångestproblematik, depressioner och ätstörningar och hur hon idag har skapat sig ett hållbart liv.

Molly är utbildad marknadsförare, företagare och podcastvärd. Hon vill idag, genom att sprida sina erfarenheter och sin kunskap kring mental ohälsa, jobba för att hjälpa människor att hitta till inre hållbarhet och välmående.

Hon föreläser både på svenska och engelska. 

Erfarenhetsområden:

  • ADHD
  • Depression
  • Ätstörningar
  • Ångestproblematik 
  • NPF i familjen


Föreläser om adhd/psykisk ohälsa i relation till:

  • Arbetsplats och anpassningar
  • Skola 
  • Organisationer