Liveföreläsning den 28 september kl. 18.00-18.30 – Elena Orrlöv kommer att ge ett smakprov på sin föreläsning. Hon berättar om de stora kraven och den stress som gav henne ångest första gången i tonåren. En ångest hon inte kunde hantera utan blev självdestruktiv och ledde till en ätstörning och självskadebeteenden. Elena belyser vikten av rätt stöd och bra bemötande, men också om att acceptera sig själv. LÄNK TILL FÖRELÄSNINGEN

Seminarium den 30 september kl. 13.00-16.00 
– A different way of working and studying. This event aims to raise awareness on challenges some of us faced in our studies or work during the past year and to be a place for discussing the way forward. Arrangör: Göteborgs Universitet  LÄNK TILL SEMINARIET

 

Seminarium den 8 oktober kl. 10.00-11.00 – Den 10 oktober är det internationella världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Den 8 oktober uppmärksammar Hjärnkoll i Västra Götaland tillsammans med NSPH Västra Götaland och Göteborg dagen med ett seminarium. Seminariet är riktar sig till dig som vill lära dig mer om brukarperspektivet inom psykisk ohälsa. LÄNK TILL SEMINARIET