Jakob Wenzer är skribent, föreläsare, omsorgsarbetare och en hel massa annat. Han har arbetat 15 år som forskare och är filosofie doktor i ämnet etnologi. Jakob föreläser om sitt liv med en hjärna som inte vill tänka linjärt och som inte riktigt vill finna sig i den kronologiska tiden. En sådan hjärna innebär både en kraft och en svaghet, både fördelar och nackdelar, och dessa går som ett tema genom föreläsningen, såsom det gjort under hans liv. 2011 fick han som vuxen diagnosen ADHD. Den snabba men känsliga hjärnan har han dock alltid haft med sig.

För Jakob har diagnosen inneburit ett intresse för idén om neurodiversitet – mänskliga kognitiva skillnader som naturlig variation i människoarten. I föreläsningen om sitt liv, liksom i hans andra föreläsningar, använder sig Jakob av de speciella förmågor som kommer med den hjärna som finns inne i hans huvud. Föreläsningarna är inte bara en livsberättelse utan även en demonstration av dessa förmågor och en plädering för att vidga samhällets ramar.

Jakob föreläser lika gärna för institutioner, myndigheter, organisationer, skolor, näringslivsaktörer, vård- och omsorgspersonal och universitetspublik.