Fauzias föreläsning berör olika typer av stigma förknippade med olika skeden i livet. Hon har varit anhörig i hela sitt liv, både till en förälder med bipolär sjukdom och till två barn med autismdiagnos. Hon har även upplevt egen psykisk ohälsa i form av förlossningsdepression.

I vuxen ålder migrerade Fauzia till Sverige. I sin föreläsning berättar om hur det är att vara en kvinnlig migrant från Afrika, och vilka utmaningar det har medfört.

Genom dessa erfarenheter och utmaningar har Fauzia plockat upp strategier som har hjälpt henne på vägen. Hon hoppas att de kan gynna andra och skapa igenkänning. Idag arbetar Fauzia som sjuksköterska inom missbruk/beroende.

Fauzia håller föreläsningar på svenska samt somaliska.