Hur bokar jag en ambassadör?

Maila therese@nsphvastragotaland.se eller julia@nsphvastragotaland.se

Vad kostar det att boka en ambassadör?

Att anlita en ambassadör kostar 4 200 kronor per föreläsning. Kostnader för eventuella resor och övernattning kan tillkomma.

Har du frågor om ambassadörer eller ambassadörsbokning, är du välkommen att höra av dig till therese@nsphvastragotaland.se, tel 0703 58 58 06 eller julia@nsphvastragotaland.se, tel 0725 – 00 58 22

Vad kan jag boka ambassadören till? 

Du kan boka en ambassadör till en föreläsning, där berättar och samtalar ambassadörerna utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Ambassadörerna kan t.ex. bidra med kunskap om hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, adhd och autismspektrumdiagnos, och hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa.

Kommuner, landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer.

Våra ambassadörers erfarenhet

Våra ambassadörer representerar tillsammans ett brett spektrum inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel depression, utmattningssyndrom, adhd, ast, bipolär sjukdom, psykossjukdom, emotionellt instabilt personlighetssyndrom mm.

Därtill kan ambassadörer bokas som:

  • har erfarenhet av psykisk ohälsa och migration
  • är äldre med psykisk ohälsa (seniorambassadörer)
  • är unga med psykisk ohälsa (18-30 år)
  • arbetsliv och psykisk ohälsa
  • har erfarenhet av slutenvård