Stefan föreläser om hoppet, mitt i det mörka, mitt i en ny debuterad psykos, med diagnoser som skiftat.
Från tiden på ett stort mentalsjukhus i början av 1990 talet till idag då han är nygift, har en god relation till sin son samt ett arbete som Peer Support på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Stefans motto är att hoppet segrar, glöm aldrig det!