Hedvig föreläser om hur hennes erfarenheter som transperson påverkat sin psykiska hälsa.
Hon berättar om minoritetsstress, diskriminering och mötet med en vård som saknat kunskap om hur det är att ha en avvikande könsidentitet. Hennes berättelse handlar om hur det är att bära bedövande existentiell ångest, att växa upp som annorlunda och rädslan för transmisogynt våld.
Hedvig är idag en socionom med en magister i teoretisk filosofi. Genom sina erfarenheter och sin kunskap vill hon sprida förståelse och acceptans gentemot HBTQ-personer och samtidigt visa de med liknande erfarenheter att det kan bli bättre.