Jihad är en utav ambassadörerna från Hjärnkolls projekt ”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”.

Som Hjärnkollambassadör föreläser Jihad Eshmawi om sina egna erfarenheter av att drabbas av – och återhämta sig från – posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Djupt allvar varvas med humor när Jihad skildrar sin tid före, under och efter flykten: minnena som etsade sig fast, väntan under asyltiden, känslan av att få en diagnos han inte hört talas om och sist men inte minst – hur han så småningom började må bättre.

Jihad växte upp i Damaskus i Syrien. Redan i ung ålder började han arbetade för FN och blev kort därefter hälsoansvarig för ett flyktingläger med 3000 personer i Damaskus. Han har även en universitetsexamen i ekonomi.

I dag bor Jihad i Göteborg och arbetar med verksamhetsutveckling.