Jennifer har flertalet gånger blivit utsatt för sexuellt våld och mobbning vilket tidigt påverkade hennes syn på sig själv. Prestationer blev hennes sätt att hantera sitt mående på, både inom skolan och på fritiden, då hon ständigt plågades av det som andra hade utsatt henne för. Jennifer blev sjuk i utmattningssyndrom som nittonåring och har i kombination med övrig problematik behövt stå upp för sig själv under åren för att bli hörd.

Hon har fått värdefull hjälp från flera instanser inom vården men har även negativa erfarenheter med sig från olika vårdgivare. Vändningen kom när hon träffade en fantastisk psykolog inom vuxenpsykiatrin som hade ett helt nytt sätt att se hennes problematik på vilket var direkt livsavgörande.

Jennifer har förhoppningar om att hennes föreläsningar ska bredda synen på psykisk ohälsa och därmed öka förståelsen för hur livet kan påverkas av det. Innehållet skildrar tydliga exempel på när dåligt mående inte syns och vilka konsekvenser det kan medföra.

Idag är Jennifer legitimerad fysioterapeut. Hon är även en av grundarna till “Rakt in i Väggen” som är en stödplattform för individer med utmattningsproblematik och tidigare medlem i Tim Bergling Foundations ungdomsråd.