Min berättelse om att vara en transperson  – Hjärnkollambassadören Hedvig Modig delar med sig av sina erfarenheter av att vara en transperson.

Det går att boka ambassadören Hedvig Modig för filmvisning och frågestund/föreläsning här.

Min berättelse om Psykos  – Hjärnkollambassadören Julia Pivén delar med sig av sina erfarenheter av psykos.

Syftet är att öka kunskapen om den enskilde individens erfarenheter av psykos och hur livet kan se ut. Det går att boka ambassadören Julia Pivén för filmvisning och frågestund/föreläsning här.

Min berättelse om SIP – Hjärnkollambassadören Céline Henriksson delar med sig av sin berättelse om insatsen SIP – Samordnad Individuell Plan.

Syftet är att öka kunskapen om den enskilde individens erfarenheter av insatsen och vad den kan ha för betydelse för återhämtningen. Det går att boka ambassadören Céline Henriksson för filmvisning och frågestund/föreläsning här.