Julia föreläser om dessa ämnen i relation till patienters rättigheter, återhämtning, kreativitet och entreprenörskap.

Hon är aktuell med boken Hysterikan: En konstnärs berättelse om psykos och lever idag delvis på sitt konst- och författarskap.

Erfarenhetsområden:

– Psykos

– Suicid

– Tvångsvård

– Feldiagnos

– Patienträttigheter

– Återhämtning

Föreläser även om psykisk ohälsa i relation till:

  • Entreprenörskap
  • Kreativitet
  • Samhällsengagemang och agens