Bella föreläser om utmattning, depression, ätstörning, ångest och dödslängtan. Hon berättar om sin återhämtning tillbaka till ett liv hon idag tycker är värt att leva, med nya drömmar och nya mål samt hur hon vänt sitt mörker till ljus och en resurs i sitt arbetsliv.

Erfarenheter;
Utmattning
Depression
Ångest/panikångest
Självskadebeteende
Ätstörning
Dödslängtan
Återhämtning
Anhörig till någon som gjort suicidförsök
Psykisk ohälsa och arbete