Lars föreläser om sina erfarenheter av bipolär sjukdom typ 1 med konsekvenser som djupa depressioner samt manier där tankarna inte överensstämmer med verkligheten.

Ett centralt tema i Lars liv har varit att börja om. Börja om med livet efter en skilsmässa, återuppta avbrutna universitets studier och hur han rest sig efter att ha fått avsked från arbetsplatser. Samt hur han kommit återhämtat sig efter ha varit inlagd på sjukhus. Lars berättar om sin resa till att idag vara medveten om hur han ska leva för att må så bra som möjligt.