Syftet är att öka kunskapen om den enskilde individens erfarenheter av insatsen och vad den kan ha för betydelse för återhämtningen. Det går att boka ambassadören Céline Henriksson för filmvisning och frågestund/föreläsning här.

Här kan du se filmen i sin helhet:

Mer information om SIP:

https://www.youtube.com/watch?v=9LNRxn2wiw0