Vad föreläser du om?

Jag föreläser om trauman jag upplevt och hur de påverkat mig och hur livet i ett främmande land varit för mig.

Till vem/vilka riktar sig din föreläsning?

Jag föreläser för nyanlända, sjukvården, skolor, föreningar, framförallt till dem som talar samma språk (tigrinska) och som har ungefär samma bakgrund/kultur bakom sig.

Varför tycker du att man ska boka dig som Hjärnkollsambassadör?

Jag har mycket erfarenhet att dela med mig av som kan ge hopp till andra. Jag jobbar själv inom psykiatrin och jag önskar påverka och inspirera andra som är drabbad av psykisk ohälsa och ge dem möjligheten att öppna sig och våga berätta om sina svårigheter.

Vad hjälper dig idag?

Det som hjälper mig idag är min tro på gud, min familj, mina vänner samt mitt arbete. Utan detta skulle livet varit oerhört svårt och tungt.