Therese blev i tidig ålder svårt sjuk i depression, ätstörningar, självskadebeteende och panikångest. I flera år levde hon med en hopplöshet och en känsla av att aldrig duga. Therese föreläser om sin bakgrund och bemötande i skola och vård, men också om hur hon lärt sig hantera utmaningar och svårigheter hon möter idag.

Hon vill också kunna bidra till att sprida kunskap kring psykisk ohälsa och krossa fördomar, vilket är genomgående i hennes arbete som samordnare för Hjärnkoll i Västra Götaland på NSPHiG.