Henrik Ragnevi arbetade under tio års tid inom organisationen Attention men arbetar idag som skötare inom psykiatrin.

Henrik skriver även artiklar, debattinlägg och deltar i paneldebattter. Han har tidigare studerat medieteknik, filmvetenskap vid Stockholms universitet och Tillämpad IT på Chalmers och var aktiv inom Saco Studentråd.

Han föreläser om neuropsykiatriska diagnoser i relation till de flesta teman, exempelvis arbetsmarknad, studier, media, attityder och fördomar, bemötande och behandling.

– Jag har haft stor nytta av mina år inom brukarorganisationer i mitt dagliga arbete och mitt bemötande av patienter, det har gett mig en erfarenhet som ingen utbildning kan ge, säger Henrik och tillägger att en målsättning med sina föreläsningar är att åhörarna ska gå därifrån med nya perspektiv.