Anna-Clara brinner för ett kärleksfullt och varmt klimat bland oss människor. Hon har en bred kompetens inom psykisk ohälsa. Tvångsvård och tvångsåtgärder inom BUP och vuxenpsykiatrin, öppenvård, Hvb-hem, bipolär sjukdom, psykos, allvarliga ätstörningar, dissociation, trauma samt övergrepp med mera.
Det som tar henne framåt är humorn hon ser i allt och hennes tro på förändring och ständig förbättring. Något annat som är viktigt för henne är hennes häst som hon gärna berättar om.

Anna-Clara har debatterat i Almedalen (2016) och arbetat med SKL; bättre vård mindre tvång och även föreläst där. Hon har även föreläst för socialtjänst, vårdpersonal samt i skolor.