Syftet är att öka kunskapen om den enskilde individens erfarenheter av insatsen och vad den kan ha för betydelse för återhämtningen. Det går att boka ambassadören Anna-Clara Skogholt för filmvisning och frågestund/föreläsning här.

Här kan du se filmen i sin helhet:

Mer information om HVB: