En Hjärnkollsambassadör föreläser om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vägen till ett bättre mående. För ungdomar i liknande situationer kan det skapa igenkänning, hopp om förbättring och mod att berätta hur man egentligen mår. För personal kan de ge ökad föreståelse för ungas psykiska hälsa och att psykisk ohälsa kan yttra sig på olika sätt.

Om föreläsningen

Hjärnkoll i Västra Götaland erbjuder en kostnadsfri föreläsning med en av våra Hjärnkollsambassadörer. Föreläsningen är 45 minuter lång och efteråt finns det tid för frågor. I samband med föreläsningen tar vi med oss material från BRIS.

Föreläsningen är anpassad för högstadie- och gymnasieelever.

Vid önskemål kan samordnaren för Hjärnkoll i Västra Götaland och den aktuella Hjärnkollsambassadören komma ut till skolan inför föreläsningen för att diskutera upplägget.

Vill du boka en ambassadör eller få mer information? Kontakta julia@nsphvastragotaland.se