Krönikor 2024

Av våra Hjärnkollsambassadörer Läs mer »

Ungas psykiska hälsa

Under 2024 erbjuder vi ett begränsat antal kostnadsfria föreläsningar med våra Hjärnkollsambassadörer anpassade till högstadier och gymnasier LÄS MER »

Verktygslåda för media

Media bidrar ofta till en föreställning om att psykisk sjukdom och brott hör ihop. Den bilden grundar sig i en typ av medierapportering som bygger på okunskap, överdrifter och diskriminering. Det finns några klassiska fallgropar du som journalist kan undvika.

Om du behöver hjälp

Här har vi samlat kontaktuppgifter till organisationer som du kan kontakta om du mår dåligt psykiskt och behöver hjälp. Läs mer »

Var en bra vän

Du behöver inte vara expert på psykisk ohälsa för att göra skillnad. Ofta blir vi osäkra när någon mår psykiskt dåligt. Vi blir kanske rädda för att säga eller göra fel saker, och väljer därför att undvika personen som mår dåligt. Det är det sämsta vi kan göra. Det viktigaste du kan göra är att visa att du bryr dig. Läs mer »