Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Men det går att förebygga psykisk ohälsa som till exempel stress. Det finns en stor efterfrågan hos företag och verksamheter att få stöd i hur man kan hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. För att möta detta har Hjärnkoll tagit fram ett koncept som riktar sig till arbetslivet. Läs mer »

Etikcafé- för dig som arbetar i den psykiatriska slutenvården

Etikcafé ger en kunskap som lever kvar och ökar möjligheten till en mer jämställd relation och en bättre allians mellan personal och patient. En förutsättning för att erbjuda en psykiatrisk vård av god kvalitet även vid komplexa situationer som tvångsvård, suicidalitet, hot och våld. Läs mer »

Verktygslåda för media

Media bidrar ofta till en föreställning om att psykisk sjukdom och brott hör ihop. Den bilden grundar sig i en typ av medierapportering som bygger på okunskap, överdrifter och diskriminering. Det finns några klassiska fallgropar du som journalist kan undvika. Läs mer »

Den egna berättelsen- om psykisk hälsa och migration

Med den egna berättelsen som metod vill vi öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa såväl som förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för detta arvsfondsprojekt står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och migration. Läs mer »

Var en bra vän

Du behöver inte vara expert på psykisk ohälsa för att göra skillnad. Ofta blir vi osäkra när någon mår psykiskt dåligt. Vi blir kanske rädda för att säga eller göra fel saker, och väljer därför att undvika personen som mår dåligt. Det är det sämsta vi kan göra. Det viktigaste du kan göra är att visa att du bryr dig. Läs mer »