Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Men det går att förebygga psykisk ohälsa som till exempel stress. Det finns en stor efterfrågan hos företag och verksamheter att få stöd i hur man kan hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. För att möta detta har Hjärnkoll tagit fram ett koncept som riktar sig till arbetslivet. Läs mer »

10 oktober: Seminarium om suicidprevention

I samband med World Mental Health Day den 10 oktober bjöd Hjärnkoll i Västra Götaland in till ett seminarium om suicidprevention. Seminariet var både fullsatt och fullspäckat av tänkvärd kunskap om psykisk ohälsa och suicid, såväl ur forsknings- och professionsperspektiv som ur brukarperspektiv. Seminariet modererades av Hjärnkollsambassadören Else-Marie Törnberg. Först ut av föreläsarna var psykiatern Jan Beskow, som har lång erfarenhet av suicidforskning. Han pratade brett om modern forskning inom området ur såväl biologiska som strukturella perspektiv. Näst på tur var Hjärnkollsambassadören Jenny Häggblom. Hon delade med sig av sin egen historia om hur pressen inom idrotten och utfrysningen från sina medidrottare ledde henne in i psykisk ohälsa och suicidtankar. Efter Jennys personliga resa föreläste Anna Maria Nilsson, specialistläkare i psykiatri, om hur suicidalitet hos vuxna hanteras i vården. Hon lyfte bland annat fram vikten av att våga ställa frågor om suicid och lyssna på varje enskild individs berättelse innan en plan för behandling fastställs. Förmiddagen avslutades med ett panelsamtal mellan de medverkande och där publiken fick möjlighet att ställa frågor. Stort tack till både föreläsare och publik!

Verktygslåda för media

Media bidrar ofta till en föreställning om att psykisk sjukdom och brott hör ihop. Den bilden grundar sig i en typ av medierapportering som bygger på okunskap, överdrifter och diskriminering. Det finns några klassiska fallgropar du som journalist kan undvika. Läs mer »

Den egna berättelsen- om psykisk hälsa och migration

Med den egna berättelsen som metod vill vi öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa såväl som förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för detta arvsfondsprojekt står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och migration. Läs mer »

Var en bra vän

Du behöver inte vara expert på psykisk ohälsa för att göra skillnad. Ofta blir vi osäkra när någon mår psykiskt dåligt. Vi blir kanske rädda för att säga eller göra fel saker, och väljer därför att undvika personen som mår dåligt. Det är det sämsta vi kan göra. Det viktigaste du kan göra är att visa att du bryr dig. Läs mer »